Tin tức khác

//

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 11-2016

Trong tháng 11/2016, số doanh nghiệp thành lập mới 3.093 với số vốn đăng ký là 26.256 tỷ đồng (tăng 11,46 % về số doanh nghiệp và tăng 57,53 % về số vốn đăng ký so với tháng 11 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập...

//

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016)

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016) I/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) 1- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT:...