MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ (Áp dụng từ ngày 01/7/2016)

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG,

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ QUẢN LÝ THUẾ

(Áp dụng từ ngày 01/7/2016)

I/ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

1- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT:

– Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

2- Sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT:

Không thực hiện hoàn thuế GTGT đối với:

+ Doanh nghiệp (DN) SXKD ở khâu nội địa có số thuế GTGT đầu vào lũy kế 12 tháng hoặc 4 quý chưa được khấu trừ hết .

+ Dự án đầu tư của DN không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;

+ Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01/7/2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

+ Hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu.

+ Hàng hóa xuất khẩu mà không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế (NNT) là DN sản xuất hàng hóa xuất khẩu mà trong 2 năm liên tục không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan và NNT không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.

II/ VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (TTĐB)

Sửa đổi thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống:

Ví dụ: Từ ngày 01/07/2016 xe có dung tích xi-lanh từ 1.500 cm3 trở xuống là 40% (hiện hành: 45%); xe có dung tích xi-lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 là 55% (hiện hành: 50%)…

III/ VỀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

– Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hằng năm từ 50 nghìn đồng trở xuống.

– NNT phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (hiện hành: 0,05%/ngày)

– Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016.

(Chi tiết Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 xin xem trên Website của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: http://tphcm.gdt.gov.vn/wps/portal).

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo