Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi nhận sự việc, sau đó người bán phải xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Dưới đây công ty kế toán Anh Minh xin cung cấp  mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

 

CÔNG TY KẾ TOÁN ANH MINH                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ                                                         Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

       Số ____/BBĐCHĐ-KTTU                                            Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2015

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ Hợp đồng số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa Công ty kế toán Anh Minh và     về việc ………………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty kế toán Anh Minh, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY KẾ TOÁN ANH MINH

Do Bà Nguyễn Thị Hạnh, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ:220/2A Đường Gò Dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0909.989.676 – 0913.479.676

Mã số thuế: 0313383103
Bên B: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Do ông (bà) …………………………………….. , chức vụ: ……………………….. , làm đại diện.
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ……………………………………… ; Email: ………………………………………………….
Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:
– Ghi sai:
+ Nội dung: ………………………………………………………………………………………………..
+ …………………………………………………………………………………………………………………
– Điều chỉnh ghi đúng:
+ Nội dung: ………………………………………………………………………………………………..
+ …………………………………………………………………………………………………………………
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải vê tại đây:bien-ban-dieu-chinh-hoa-don-GTGT 

Mẫu biên bản điều chỉnh trong các trường hợp cụ thể:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
                                                                                                     Ngày 12 tháng 05 năm 2015
BIÊN BẢN XÁC NHẬN – ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

– Căn cứ vào TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014; và TT219/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013;
– Hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
Bên Mua ( Bên A)     : Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Anh.
Địa chỉ             : Số 20 Đại từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
Đại diện          : Bà Nguyễn Minh Châu.                             Chức vụ: Giám Đốc.
Bên Bán ( Bên B)      : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Anh Minh.
Địa chỉ             :220/2A Đường Gò Dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Đại diện          : Bà Nguyễn Thị Hạnh             Chức vụ: Giám Đốc
Hôm nay, ngày 12 tháng 05 năm 2015, sau khi đối chiếu kiểm tra lại Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Anh đã ghi trên Hoá đơn số: 0000012 ký hiệu TU/14P ngày 20 tháng 01 năm 2015 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng xuất đã phát hiện ra sai sót, trên Hoá đơn về: Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Anh đã ghi: 0104633370.
Nay hai bên thống nhất điều chỉnh Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Anh thành: 0104632370.
Lý do: Ghi sai Mã số thuế của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tân Anh.
Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số: 0000021 ký hiệu TU/14P ngày 12/05/2015.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Trường hợp sai thuế suất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

                                                                                                     Ngày 06 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN XÁC NHẬN – ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

– Căn cứ vào TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014; và TT219/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013;
– Hai bên Công ty chúng tôi gồm có:
Bên Mua ( Bên A)     : Công ty CP Thương mại Hoàng Thanh.
Địa chỉ             : 36 Trần Xuân Soạn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đại diện          : Ông Hoàng Văn Thanh.                             Chức vụ: Giám Đốc.
Bên Bán ( Bên B)      : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Anh Minh.
Địa chỉ             : 220/2A Đường Gò Dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Đại diện          :Bà Nguyễn Thị Hạnh              Chức vụ: Giám Đốc
Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2015, sau khi đối chiếu kiểm tra lại Thuế suất thuế GTGT của máy điều hoà LG13E đã ghi trên Hoá đơn số: 0000006, ký hiệu: TU/14P ngày 10 tháng 01 năm 2015 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Ưng xuất đã phát hiện thông tin đã ghi sai trên Hoá đơn:

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trường hợp sai tên công ty, địa chỉ thì điều chỉnh theo thông tư 26 xem tại đây:cach-dieu-chinh-hoa-don-khi-viet-sai-ten-cong-ty-dia-chi-ma-thue