Thay đổi vốn điều lệ

//

CÔNG TY HỢP DANH (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên hợp được ủy quyền ký). 2- Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều...

//

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

TĂNG – GIẢM VỐN ĐẦU TƯ _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY Mọi nhu cầu và thắc mắc vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM Tel: 08.3729.6702 – DĐ:...

//

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1- Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Hội đồng thành viên (do Chủ...

//

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ)

1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong...

//

TĂNG – GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ _ CÔNG TY CỔ PHẦN (CP)

1-  Thông báo tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp (do người đại diện theo pháp luật ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Đại hội đồng cổ đông (do...