Thay đổi người đại diện PL-GĐ

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT _ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN)

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN (DNTN) – 05 NGÀY. Mọi nhu cầu và thắc mắc vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM Tel:...

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN (TNHH 2TV)

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể...

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (TNHH 1TV)

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (do chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ký). 2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu...

//

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN (CP)

1- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty (do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký) (Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể...