Thuế môn bài

//

Mẫu tờ khai thuế Môn Bài

Đầu năm 2015 là các doanh nghiệp phải kê khai thuế môn bài: - Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế MB phải nộp thì chỉ phải nộp tiền thuế môn bài...

//

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế Môn Bài theo mẫu 01/MBAI

Để có thể hướng dẫn các bạn lập tờ khai thuế Môn Bài một cách chi tiết và cụ thể Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các lập ngày trên tờ khai mẫu 01/MBAI mới nhất của năm 2015 theo thông tư 156. Bắt đầu từ phiên bản...

//

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mới nhất

Ngày 25/08/2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC Bộ Tài Chính, luật bổ sung sửa đổi thủ tục hành chính về thuế, trong đó có sửa đổi và ban hành kèm theo phụ lục  Mẫu số C1- 02/NS Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước, thông...

//

Thuế Môn bài với văn phòng đại diện, VP giao dịch

Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 37, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau: 1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ...

//

Địa điểm – Nơi nộp thuế Môn Bài

Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm.  1. Địa điểm nộp tờ khai thuế Môn bài: Doanh nghiệp nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp - Trường hợp Doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa...

//

Hướng dẫn kê khai nộp thuế Môn Bài trong năm 2016

Thuế môn bài là loại thuế trực thu - Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kinh doanh ở đâu thì nộp tại đó. Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2016: hạn cuối là ngày 30/1/2016 +...