Thuế giá trị gia tăng

//

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT

Mẫu số: 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày   25/8 /2014 của Bộ Tài chính) Phụ lục BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm.... [02] Tên...

//

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số 01/GTGT

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng mới nhất - Mẫu số 01/GTGT              CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Mẫu số: 01/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) TỜ...

//

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào – Mẫu số 01-2/GTGT

Mẫu số: 01 -2/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119 /2014/TT-BTC ngày   25/8/2014 của Bộ Tài chính) PHỤ LỤC BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm .......

//

Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Mẫu 04/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp - Mẫu 04/GTGT, đang áp dụng năm 2014.   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số:  04/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư  số 156/2013/TT-BTC ngày   6/11/2013 của...

//

Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra – Mẫu 04-1/GTGT

Mẫu số: 04-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số    119 /2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của  Bộ Tài chính) BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA             (Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT) [01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm.... [02] Người...

//

Hướng dẫn kê khai thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trước đây việc kê khai thuế giá trị gia tăng chỉ có một kỳ kê khai duy nhất là theo tháng, Nhưng từ ngày 1/7 năm 2013 Thuế GTGT có thêm một kỳ kê khai nữa đó là theo quý dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ có Tổng...

//

Các đối tượng không chịu thuế GTGT

Các đối tượng không chịu thuế GTGT được cập nhập theo thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Và được sửa đổi bổ sung tại Điều 1 của Thông tư 26/2015/TT -BTC:  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài...

//

Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 1. Đối tượng áp dụng kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp. - Doanh nghiệp mới thành lập ( Không đủ điều kiện đăng ký tự nguyện kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ)....

//

Cách lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

Để kê khai thuế GTGT, người nộp thuế (NNT) cần phải kê khai vào tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT. Tờ khai này gồm sáu bảng kê phụ lục đi kèm, một trong những bảng kê được sử dụng để tổng hợp số liệu lên tờ khai thuế GTGT...

//

Cách lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Mẫu bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào – Mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông...

//

Các đối tượng, hàng hóa chịu thuế suất 0% (thuế GTGT 5%)

Các đối tượng, hàng hóa chịu thuế suất 0% áp dụng theo luật thuế mới nhất - thông tư 219/2013 ban hành ngày 31/12/2013 chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2014 Các mặt hàng chịu thuế suất 0% Nội dung chi tiết Điều kiện áp dụng thuế suất 0% Ví...

//

Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 5% (thuế GTGT 5%)

Danh mục các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 5% (thuế GTGT 5%) theo hướng dẫn mới nhất tại thông tư 219/2013 của Bộ tài chính và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 26/2015/TT-BTC 1. Các đối tượng mặt hàng chịu thuế suất 5% (thuế GTGT 5%)...

//

Đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Biết được đối tượng nào, các trường hợp nào thì được hoàn thuế giá trị gia tăng(GTGT) theo đúng quy định, sẽ giúp ích cho doanh nghiệp của bạn về chi phí, tài chính hiệu quả. Bài viết dưới đây Đại Lý thuế Anh Minh xin chia sẽ đến bạn...

//

Các đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT

Các đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế GTGT được quy định chi tiết tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC 1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất...

//

Cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Hướng dẫn cách kê khai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa ***Căn cứ để kê khai thuế: - Là hóa đơn, tờ khai hải quan, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên lai thu...

//

Các trường hợp được coi là thanh toán không dùng tiền mặt

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Những trường hợp nào được coi là thanh toán không dùng...