Hóa đơn giá trị gia tăng

//

Tính hợp lý – hợp lệ của Hóa đơn chứng từ

1) Hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì được coi là hợp pháp. Đó là:  Hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc hoá đơn do Doanh nghiệp đặt in theo quy định của Chỉnh phủ và Bộ Tài chính về in ấn, phát hành,...

//

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc để ký thay trên hóa đơn – chứng từ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----*****----- GIẤY  UỶ QUYỀN -  Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2005; -  Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005; -  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty kế toán Ánh...

//

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo điểm 1 điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn GTGT kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc sau khi lập hóa đơn GTGT: - Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hoá, cung ứng...

//

Những điều cần biết về nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là một trong những chứng từ kế toán vô cùng quen thuộc với mỗi kế toán chúng ta. Nhưng không phải vì thế mà ai trong kế toán cũng hiểu được các nội dung bắt buộc đươc thể hiện trên hóa đơn. Thật ra...

//

Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn

Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn: Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành...

//

Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần

Bảng kê bán lẻ hóa đơn dưới 200 nghìn khi không lập hóa đơn từng lần. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn mà...

//

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Cách làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn Doanh nghiệp trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục...

//

Mẫu biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Các bạn có thể dùng theo mẫu sau: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

//

Thủ tục đặt in hoá đơn lần đầu

Sau khi các công ty đã làm thủ tục thành lập doanh nghiệp xong, đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và có mã số thuế, để có thể bán hàng và lưu thông, cung cấp các dịch vụ hàng hoá thì công ty cần phải có hoá...

//

Mẫu thông báo phát hành hoá đơn mới nhất

Khi doanh nghiệp đã đặt in xong hoá đơn, để có thể đưa vào sử dụng, doanh nghiệp cần tiến hành làm thông báo phát hành hoá đơn trước 5 ngày sử dụng. Dưới đây là mẫu thông báo phát hành hoá đơn theo thông tư 26/2015 mới nhất.  ...

//

Cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu theo mẫu và kê khai thuế

Cập nhập theo thông tư mới nhất TT39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014, cần lưu ý về hoá đơn xuất khẩu như sau: - Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu - Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh...

//

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

hời hạn nộp báo cáo tình hình sử hóa đơn: - Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. - Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Nếu quá thời hạn trên mà các bạn vẫn chưa nộp báo cáo tình hình sử...

//

Thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo thông tư 39/2014

Thủ tục hủy hóa đơn được hướng dẫn chi tiết tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC - hướng dẫn mới nhất về hóa đơn 1. Các trường hợp được Hủy hóa đơn: - Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in...

//

Hoá đơn viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

Hướng dẫn cách xử lý hoá đơn viết sai các thông tin không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như tên công ty, địa chỉ, MST, ngày tháng... mà hóa đơn đã kê khai thuế: theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và thông tư 26/2015/BTC Căn cứ Khoản 3,...

//

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế theo luật thuế mới nhất

Hiện nay theo thông tư 39/2014/TT-BTC ban ngày 31/03/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn những đối tượng khác không đủ điêu kiền để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến.hành mua hóa đơn. Trong bài viết này,...

//

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng

Khi kế toán viết sai các chỉ tiêu trên hóa đơn mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT thì người bán không thể thu hồi hóa đơn và xuất lại hóa đơn mới. Trong trường hợp này người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh...