Công ty làm báo cáo thuế tại Quận 2

CÔNG TY LÀM BÁO CÁO THUẾ TẠI QUẬN 2

Báo cáo thuế là việc thực hiện các thủ tục thuế, lập các báo cáo thuế theo biểu mẫu báo cáo thuế do cơ quan thuế quy định. Tùy thuộc vào loại thuế, sắc thuế mà áp dụng các biểu mẫu báo cáo thuế khác nhau. Thời hạn nộp các báo cáo thuế cũng tùy thuộc vào tùy từng loại thuế.
Theo quy định của luật thuế hiện hành về báo cáo thuế :
a)Người nộp thuế phải tính và báo cáo số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định.
b)Người nộp thuế phải báo cáo thuế chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ báo cáo thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ báo cáo thuế.
c)Đối với loại thuế báo cáo thuế theo tháng, quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ báo cáo thuế cho cơ quan thuế.
d) Đối với loại thuế báo cáo thuế theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý.
Hồ sơ báo cáo thuế:
Hồ sơ báo cáo thuế bao gồm tờ khai báo cáo thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để người nộp thuế báo cáo thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế:
a)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
b)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
c)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế cả năm chậm nhất là ngày thứ ba mươi của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.
d)Thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
e)Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
g)Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ bốn mươi lăm, kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó.

BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ KHI NÀO?

1.Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định. Dịch vụ báo cáo thuế tại Quận 2 của Anh Minh sẽ giúp bạn thực hiện đúng quy định.
2.Bạn không muốn bận tâm về những hoạt động báo cáo thuế, sổ sách kế toán, không muốn bận tâm về sự biến động của nhân viên kế toán của doanh nghiệp mình. Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh sẽ giúp bạn để bạn tập trung vào công việc chuyên môn chính.
3.Bạn không yên tâm và tin tưởng về họat động của phòng kế toán, bộ phận thực hiện công việc báo cáo thuế, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh sẽ giúp bạn kiểm tra và kiểm soát lại thông tin.
4.Nhân sự làm kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ báo cáo thuế tại Quận 2 của Anh Minh sẽ giúp bạn.
5.Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán thuế tại công ty để thực hiện báo cáo thuế, không cần có kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để giảm chi phí.
6.Bạn là văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ báo cáo thuế tại Quận 2 của Anh Minh để thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng và chuyên nghiệp.
7.Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của Việt Nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của Việt Nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh.
8.Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. Dịch vụ báo cáo thuế tại Quận 2 của Anh Minh sẽ giúp bạn.
9.Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, báo cáo thuế đúng quy định? Bạn thuê dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp để giúp bạn điều này.
10.Doanh nghiệp muốn một công ty dịch vụ báo cáo thuế chuyên nghiệp, được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên kế toán có Chứng chỉ Kiểm toán viên/Chứng chỉ hành nghề kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, thực hiện toàn bộ công việc báo cáo thuế của doanh nghiệp mình.
Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật kịp thời, chi phí hợp lý, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Anh Minh

Dịch vụ báo cáo thuế tại Quận 2 của thuế Anh Minh sẽ mang lại cho quý doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế nhiều tiện ích trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Với việc lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh, Anh Minh sẽ thực hiện toàn bộ các hoạt động báo cáo thuế. Quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đồng thời chất lượng báo cáo thuế luôn được bảo đảm, quý khách hàng chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu báo cáo thuế do Dịch vụ báo cáo thuế của Anh Minh đã thực hiện.
Đồng thời trong quá trình thực hiện dịch vụ báo cáo thuế, Anh Minh sẽ tư vấn cho quý khách các nội dung, vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ trong họat động kinh doanh.

Để nhận được thông tin rõ hơn về Dịch vụ báo cáo Thuế của Anh Minh
Mời quý khách liên hệ Anh Minh theo thông tin sau :
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh
ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Tel: 08.3729.6702 – DĐ: 0909.989.676 – 0913.479.676