Báo cáo tài chính tại Gò vấp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI GÒ VẤP

===============

 

Lập báo cáo tài chính là quá trình tổng hợp thông tin kế toán từ các sổ kế toán chi tiết theo quy định để hình thành báo cáo tài chính tổng hợp.

Lập báo cáo tài chính bao gồm :

– Lập bảng cân đối kế toán;

– Lập báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;

– Lập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;

– Lập bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm; trường hợp pháp luật có quy định lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác thì đơn vị kế toán phải lập theo kỳ kế toán đó.

Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán.

Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán; trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.

Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo.

Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

Để lập báo cáo tài chính, kế toán phải hạch toán kế toán, ghi sổ các chứng từ kế toán, thực hiện kết chuyên theo quy định, theo chuẩn mực kế toán và tổng hợp để lập báo cáo tài chính.

Để lập báo cáo tài chính chính xác, ngoài thông tin đầu vào là các hóa đơn, chứng từ để ghi sổ kế toán phải phản ánh chính xác nghiệp vụ phát sinh, thì nghiệp vụ của nhân viên kế toán, nghiệp vụ của người trực tiếp lập báo cáo tài chính giữ một vai trò quan trong. Trong các doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính là kế toán tổng hợp, hoặc lãnh đạo của Phòng Kế toán.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp nhân viên kế toán không có đủ trình độ, kinh nghiệm kế toán do đó không có khả năng lập báo cáo tài chính, hoặc lập báo cáo tài chính không chính xác. Khi lập báo cáo tài chính không chính xác  thì dẫn đến báo cáo quyết toán thuế cũng sẽ không chính xác, doanh nghiệp sẽ có khả năng bị phạt và bị truy thu thuế khi cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế, kiểm tra hoặc thanh tra thuế.

Để lập báo cáo tài chính được chính xác, hạn chế rủi ro lập báo cáo quyết toán thuế sai, cho đến nay đã có hàng trăm doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của Anh Minh.

Công ty Kế toán Anh Minh chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, đại lý thuếkê khai thuếquyết toán thuế, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán thuế, thành lập công ty, giải thể công ty, làm sổ sách kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ hoàn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế thu nhập cá nhân, dịch vụ tiền lương, đăng ký kinh doanh,thay đổi đăng ký kinh doanh,  thành lập doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp.

 

 

BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH  KHI NÀO?

 

– Doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế, vay vốn ngân hàng, nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định.

– Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện công việc kế toán, lập báo cáo tài chính hiện nay của công ty bạn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, lập báo cáo tài chính theo đúng  quy định của pháp luật.

– Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không  có nhân viên kế toán. Hàng tháng và hàng quý bạn mới chỉ làm báo cáo thuế, chưa ghi sổ kế toán và chưa lập báo cáo tài chính.

– Bạn  không yên tâm, không tin tưởng vào sự chính xác, phù hợp với quy định của báo cáo tài chính do phòng kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty bạn lập.

– Bạn cần một đơn vị độc lập kiểm tra, soát xét lại chứng từ kế toán, lập lại báo cáo tài chính.

– Bạn muốn một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp thực lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bạn.

 

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN  DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ANH MINH

 

– Dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Gò vấp của Anh Minh được thành lập bởi các cử nhân kinh tế, cử nhân kế toán, chuyên gia tư vấn và hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế.

 

– Đến với Dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Gò vấp của Anh Minh, bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch lập báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán. Đội ngũ nhân sự Dịch vụ lập báo cáo tài chính Anh Minh am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng.

– Chất lượng dịch vụ lập báo cáo tài chính của Anh Minh luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ.

– Khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của Anh Minh, nhân sự dịch vụ lập báo cáo tài chính của Anh Minh trong quá trình thực hiện sẽ tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ.

– Dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Gò vấp của Anh Minh sẽ cung cấp cho quý khách  báo cáo chính xác và kịp thời, phản ánh đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

– Họat động dịch vụ lập báo cáo tài chính của Anh Minh được thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ lập báo cáo tài chính tốt nhất, đúng quy định nhất.

– Phí dịch vụ lập báo cáo tài chính của Anh Minh được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán Anh Minh sẽ xuất hóa đơn dịch vụ lập báo cáo tài chính cho quý khách hàng.

Để đảm bảo sổ sách kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp được chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật, thông tin được cập nhật  kịp thời, chi phí hợp lý, doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Anh Minh

 

CÔNG VIỆC CỦA DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ANH MINH

 

1.Công việc của Anh Minh khi thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính

– Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

– Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

– Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

– Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

– Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;

– Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

– Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp;

– Tính toán giá thành sản phẩm;

– Kết chuyển, tổng hợp thông tin;

– Lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;

– Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;

– Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế;

– In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

– Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…

2.Công viêc của khách hàng khi thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính

–  Cung cấp thông tin : Các hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra; chứng từ  thanh toán qua ngân hàng; bảng lương nhân viên; hợp đồng; công nợ; các báo cáo thuế ….

–  Trao đổi về quy trình hoạt động của doanh nghiệp

 

PHÍ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA  ANH MINH

 

Bạn là doanh nghiệp thì đương nhiên bạn sẽ quan tâm đến phí dịch vụ lập báo cáo tài chính.

Với việc lựa chọn Dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Gò vấp” của Công ty Kế toán Anh Minh, chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ công việc kế toán, lập báo cáo tài chính cho quý khách.

Quý khách hàng chỉ việc ký trên các báo cáo tài chính,  hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách, báo cáo do Anh Minh thực hiện xây dựng.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Gò vấp, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính tại Gò vấp, xin liên hệ trực tiếp với Công ty Kế toán Anh Minh để biết thêm chi tiết về dịch vụ lập báo cáo tài chính.

 

Để nhận được thông tin rõ hơn về dịch vụ lập báo cáo tài chính,

Mời quý khách liên hệ Anh Minh theo thông tin sau  :

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn và Đại Lý Thuế Anh Minh

ĐC: 220/2A đường Gò dưa, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Tel: 08.3729.6702 – DĐ: 0909.989.676 – 0913.479.676