Bảng giá các dịch vụ

I.THÀNH LẬP CÔNG TY

A. GPKD, MST, Mã số XNK + Con dấu

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ phí nhà nước

– Tư vấn thành lập công ty

– Soạn hồ sơ thành lập công ty
– Đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế, xuất nhập khẩu
– Khắc con dấu tròn công ty và thông báo mẫu dấu

– Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia

5 ngày

– 4 ngày có GPKD

– 1 ngày có dấu tròn

 

 

450.000 vnđ

950.000đ gồm:

– Phí ĐK TL: 200.000đ

– Phí khắc con dấu: 450.000đ

– Đăng bố cáo: 300.000đ

B. Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ phí nhà nước

– Kê khai thuế môn bài
– Đăng ký bổ nhiệm giám đốc
– Đăng ký bổ nhiệm kế toán
– Đăng ký thực hiện hình thức dịch vụ kế toán công ty
– Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế VAT

– Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch
– Nộp công văn xin đặt in hóa đơn, thiết kế mẫu hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn

 

 

5 ngày

 

 

500.000 vnđ

 

II.THAY ĐỔI ĐKKD

A. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Tên công ty
– Địa chỉ trụ sở chính công ty
– Ngành nghề kinh doanh của công ty

– Bổ sung vốn điều lệ
– Người đại diện theo pháp luật
– Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty

 

 

5 ngày

 

 

500.000 vnđ

500.000đ gồm:
– Phí thay đổi GP: 200.000đ
– Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ

B. Thay đổi cơ cấu góp vốn

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty
– Tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
– Chuyển đổi :
  DNTN => Công ty TNHH
  Công ty TNHH 1TV=>Công ty TNHH 2TV
  Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
  Công ty TNHH => Công ty Cổ phẩn
  Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH

 

 

5 ngày

 

 

900.000 vnđ

500.000đ gồm:
– Phí thay đổi GP: 200.000đ
– Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ

C. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hư hỏng

5 ngày

500.000 vnđ

100.000đ

D. Thành lập chi nhánh, VPĐD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Thành lập văn phòng đại diện công ty
– Thành lập chi nhánh công ty

 

5 ngày

 

500.000 vnđ

500.000đ gồm:
– Phí thay đổi GP: 200.000đ
– Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ

E. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Tư vấn giải thể công ty , chấm dứt HĐ
– Trả giấy phép kinh doanh của công ty
– Trả con dấu tròn
– Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
– Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

 

7 ngày

 

1.000.000 vnđ

 

III. DỊCH VỤ KẾ TOÁN                                       

A. Dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng)

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Dịch vụ kế toán: Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
 

 

 

Hàng Tháng – Quý

 

 

300.000 vnđ/tháng

 

B. Dịch vụ kế toán trọn gói (BCT + sổ sách kế toán)

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho
– Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
– Lập báo cáo tài chính cuối năm
– Dịch vụ kế toán: Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
– Dịch vụ kế toán: Lập quyết toán hóa đơn cuối năm
– Dịch vụ kế toán: Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói )

 

 

Hàng Tháng – Quý – Năm

 

 

500.000 vnđ/tháng

 

C. Đăng ký lao động, thang lương, bảo hiểm

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập công ty
– Khai trình lao động
– Đăng ký Thang lương – Phụ cấp
– Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN

 

10 ngày

 

1.000.000 vnđ