Bảng giá các dịch vụ

I.THÀNH LẬP CÔNG TY

A. GPKD, MST, Mã số XNK + Con dấu Thời gian làm việc Phí dịch vụ (Chưa bao gồm LPNN) Lệ phí nhà nước

► Tư vấn thành lập công ty – Soạn hồ sơ thành lập công ty

► Đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh, mã số thuế, xuất nhập khẩu

► Khắc con dấu tròn công ty và thông báo mẫu dấu – Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia

5 ngày: 4 ngày có GPKD – 1 ngày có dấu tròn 1.500.000 vnđ

950.000đ gồm:

① Phí ĐK TL: 200.000đ

② Phí khắc con dấu: 450.000đ

③ Đăng bố cáo: 300.000đ

B. Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu Thời gian làm việc Phí dịch vụ (Chưa bao gồm LPNN) Lệ phí nhà nước

► Kê khai thuế môn bài (Thuế môn bài năm đầu tiên được miễn giảm)

► Đăng ký bổ nhiệm giám đốc

► Đăng ký bổ nhiệm kế toán

► Đăng ký thực hiện hình thức dịch vụ kế toán công ty

► Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế VAT – Đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch

► Nộp công văn xin đặt in hóa đơn, thiết kế mẫu hoá đơn, thông báo phát hành hoá đơn

5 ngày

1.000.000 vnđ

Miễn phí khi ký hợp đồng Kế toán 01 năm

 

C. Chữ ký số khai thuế Thời gian làm việc Phí dịch vụ 

 

Chữ ký số khai thuế 1 năm (giá hóa đơn 1.827.000)   

1.490.000 vnđ

Thêm 700.000vnđ để tăng thời hạn chữ ký số lên 3 năm

 

D. Hoá đơn điện tử Thời gian làm việc Phí dịch vụ 

 

►Hoá đơn điện tử của Bkav 300 số  
960.000 vnđ

 

Phí A và B chưa bao gồm 10% thuế VAT
Đặc biệt nhất, Miễn phí hồ sơ khai thuế ban đầu khi ký hợp đồng dịch vụ kế toán 01 năm.
Trên đây là bảng giá dịch vụ thành lập doanh nghiệp mà chúng tôi gửi đến bạn. Cam kết không phát sinh chi phí ngoài luồng. Giá dịch vụ hợp lý nhất hiện nay. Rất mong được hợp tác cùng quý công ty.

II.THAY ĐỔI ĐKKD

A. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Tên công ty
– Địa chỉ trụ sở chính công ty
– Ngành nghề kinh doanh của công ty

– Bổ sung vốn điều lệ
– Người đại diện theo pháp luật
– Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty

5 ngày

 

 

500.000 vnđ

500.000đ gồm:
– Phí thay đổi GP: 200.000đ
– Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ

B. Thay đổi cơ cấu góp vốn

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty
– Tăng, giảm vốn điều lệ công ty cổ phần
– Chuyển đổi :
  DNTN => Công ty TNHH
  Công ty TNHH 1TV=>Công ty TNHH 2TV
  Công ty TNHH 2TV=>Công ty TNHH 1TV
  Công ty TNHH => Công ty Cổ phẩn
  Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH

5 ngày

 

 

900.000 vnđ

500.000đ gồm:
– Phí thay đổi GP: 200.000đ
– Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ

C. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hư hỏng

5 ngày

500.000 vnđ

100.000đ

D. Thành lập chi nhánh, VPĐD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ 
(Chưa bao gồm LPNN)

Lệ Phí Nhà nước

– Thành lập văn phòng đại diện công ty
– Thành lập chi nhánh công ty

5 ngày

 

500.000 vnđ

500.000đ gồm:
– Phí thay đổi GP: 200.000đ
– Phí bố cáo thay đổi: 300.000đ

E. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Tư vấn giải thể công ty , chấm dứt HĐ
– Trả giấy phép kinh doanh của công ty
– Trả con dấu tròn
– Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
– Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty

7 ngày

 

1.000.000 vnđ

 

III. DỊCH VỤ KẾ TOÁN                                       

A. Dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng)

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Dịch vụ kế toán: Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Dịch vụ kế toán: Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
 

Hàng Tháng – Quý

 

 

Chỉ từ 300.000 vnđ/tháng

 

B. Dịch vụ kế toán trọn gói (BCT + sổ sách kế toán)

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Dịch vụ kế toán: Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
– Dịch vụ kế toán: Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
– Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
– Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
– Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
– Lập phiếu thu – chi – xuất – nhập kho
– Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
– Lập báo cáo tài chính cuối năm
– Dịch vụ kế toán: Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
– Dịch vụ kế toán: Lập quyết toán hóa đơn cuối năm
– Dịch vụ kế toán: Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế ( dịch vụ kế toán trọn gói )

Hàng Tháng – Quý – Năm

 

 

Chỉ từ 500.000 vnđ/tháng

 

C. Đăng ký lao động, thang lương, bảo hiểm

Thời gian làm việc

Phí dịch vụ

Lệ Phí Nhà nước

– Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm sau khi thành lập công ty
– Khai trình lao động
– Đăng ký Thang lương – Phụ cấp
– Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN

10 ngày

 

1.000.000 vnđ