Dịch vụ kế toán

//

Thiết lập hồ sơ khai báo thuế ban đâu

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, Doanh Nghiệp cần phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế Quận/ Huyện, nơi Doanh Nghiệp đặt trụ sở để hoàn thiện hố sơ thuế ban đầu +  Hồ...

//

Dịch vụ khai báo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế hàng tháng/quý là hoạt động kê khai, nộp báo cáo thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Việc báo cáo thuế hàng tháng/quý đúng và đủ sẽ tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán...

//

Dịch vụ quyết toán thuế

Cách thực hiện : +  Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp. +  Điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ. + Xử lý các vấn đề sai phạm về thuế. + Nhập lại số...

//

Dịch vụ kế toán trọn gói

Thay vì phải thuê nhân viên kế toán làm việc tại công ty, đầu tư máy tính, phần mềm kế toán rất tốn kém và lãng phí nguồn nhân lực (đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ, lượng hóa đơn chứng từ không nhiều, không sử dụng hết thời gian làm...

//

Dịch vụ kê khai BHYT, BHXH

Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động...

//

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp...

//

Dịch vụ đại lý thuế

Theo quy định tại điều 20 của Luật quản lý thuế và Thông tư số 28/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2008 của Bộ Tài Chính, Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ có điều...

//

Dịch vụ lập báo cáo tài chính – Báo cáo quyết toán năm

Hệ thống báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm 4 báo cáo chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính. Những báo cáo tài chính này có vai trò rất quan trọng vì...

//

Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TẠI BÌNH THẠNH Dịch vụ kế toán tại Bình Thạnh là dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh. Công ty dịch vụ kế toán được thành lập, hoạt động và cung cấp dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế theo...

//

Báo cáo thuế tại Bình Thạnh

BÁO CÁO THUẾ TẠI BÌNH THẠNH Báo cáo thuế tại Bình Thạnh là việc thực hiện các thủ tục thuế, lập các báo cáo thuế theo biểu mẫu báo cáo thuế do cơ quan thuế quy định. Tùy thuộc vào loại thuế, sắc thuế mà áp dụng các biểu mẫu...

//

Dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ TẠI BÌNH THẠNH Dịch vụ báo cáo thuế tại Bình Thạnh là dịch vụ thủ tục thuế chuyên nghiệp của Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh. Anh Minh là công ty dịch vụ báo cáo thuế, kế toán chuyên nghiệp được thành lập,...

//

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI BÌNH THẠNH Kế toán trọn gói là toàn bộ công việc kế toán của nhân viên kế toán tại doanh nghiệp sẽ do Công ty Dịch vụ Kế toán Anh Minh thực hiện. Dịch vụ kế toán trọn gói tại Bình Thạnh là...

//

Báo cáo tài chính tại Bình Thạnh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI BÌNH THẠNH Lập báo cáo tài chính là quá trình tổng hợp thông tin kế toán từ các sổ kế toán chi tiết theo quy định để hình thành báo cáo tài chính tổng hợp. Lập báo cáo tài chính bao gồm : - Lập...

//

Dịch vụ khai thuế tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ TẠI BÌNH THẠNH Kê khai thuế là việc người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp phát sinh trong kỳ kê khai thuế theo quy định của từng luật thuế. Theo quy định của luật thuế hiện hành về kê khai thuế :...

//

Dịch vụ quyết toán thuế tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI BÌNH THẠNH Quyết toán thuế là việc xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế trong một kỳ tính thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước. Người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan thuế có...

//

Lập sổ sách kế toán tại Bình Thạnh

DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN TẠI BÌNH THẠNH Dịch vụ làm sổ sách kế toán của Anh Minh là dịch vụ chuyên nghiệp của Công ty Kế toán Anh Minh. Dịch vụ làm sổ sách kế toán Anh Minh sẽ thực hiện hạch toán kế toán, thực hiện...