Bảng giá các dịch vụ

1- DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

GÓI 1A: bao gồm GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Đăng bố cáo thành lập Phí DV Lệ phí Biểu mẫu
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ  

 

 

500.000 đ

1.000.000 đ

Phiếu đăng ký

0-download-button

 phiếu đăng ký

– Xin cấp GPKD, mã số thuế Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 500.000 đ khắc Con dấu + 300.000 đ đăng báo
– Khắc Con dấu
– Làm Thủ tục phát hành con dấu
– Đăng bố cáo thành lập
TC: 1.500.000
GÓI 1B: bao gồm hồ sơ GPKD + Mã số thuế + Con dấu tròn + Đăng bố cáo thành lập và hồ sơ thuế: Kê khai thuế ban đầu + Đăng ký sử dụng hóa đơn + Đăng ký nộp thuế điện tử (FULL) Phí DV Lệ phí Biểu mẫu
– Tư vấn: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.500.000 đ

1.000.000 đ  

Phiếu đăng ký

0-download-button

phiếu đăng ký

– Xin cấp GPKD, mã số thuế Gồm: 200.000 đ Lệ phí và 500.000 đ khắc Con dấu + 300.000 đ đăng báo
– Khắc Con dấu
– Làm Thủ tục phát hành con dấu
– Đăng bố cáo thành lập
– Kê khai thuế ban đầu:

+ Kê khai thuế môn bài
+ Đăng ký bổ nhiệm GĐ, KT
+ Đăng ký thực hiện hình thức kế toán.
+ Đăng ký áp dụng PP khấu hao tài sản cố định
+ Đăng ký áp dụng PP tính thuế VAT
+ Đăng ký mua thiết bị chữ ký số (token)

– Đăng ký sử dụng hóa đơn:

+ Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn

+ Hỗ trợ hồ sơ in hóa đơn

+ Thông báo phát hành hóa đơn

– Mở tài khoản ngân hàng, Đăng ký nộp tiền thuế qua ngân hàng
TC: 2.500.000

2- DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

GÓI 2: DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ Phí DV Lệ phí Biểu mẫu
– Kê khai thuế ban đầu 500.000 đ 0 Liên hệ trực tiếp để có mức phí phù hợp theo từng loại hình và quy mô công ty
– Báo cáo thuế 300.000 đ/tháng 0
– Dịch vụ Kế toán 500.000 đ/tháng 0
– Dịch vụ Quyết toán thuế 300.000 đ/tháng 0
– Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách 400.000 đ/tháng 0
GÓI 3: THÀNH LẬP CHI NHÁNH – VPĐD – KHO – CỬA HÀNG Phí DV Lệ phí Biểu mẫu
– Thành lập Chi nhánh 500.000 đ 500.000 đ Lệ phí bao gồm Lệ phí Nhà nước 200.000đ và đăng bố cáo 300.000đ. Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email taxanhminh@gmail.com
– Thành lập Văn phòng đại diện 500.000 đ 500.000 đ
– Thành lập Kho hàng – Cửa hàng 500.000 đ 500.000 đ
– Thành lập Điểm kinh doanh 500.000 đ 500.000 đ
GÓI 4: THAY ĐỔI GPKD Phí DV Lệ phí Biểu mẫu
– Thay đổi tên Công ty 500.000 đ 500.000 Lệ phí bao gồm Lệ phí Nhà nước 200.000đ và đăng bố cáo 300.000đ. Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email taxanhminh@gmail.com

Nếu thay đổi nhiều thông tin thì từ thông tin thứ 2 phí dịch vụ thêm 300.000đ

– Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty 500.000 đ 500.000
– Thay đổi Ngành nghề kinh doanh 500.000 đ 500.000
– Thay đổi Thành viên – Cổ đông 700.000 đ 500.000
– Thay đổi vốn điều lệ 500.000 đ 500.000
– Thay đổi người đại diện pháp luật – Giám đốc 700.000 đ 500.000
– Thay đổi người đứng đầu chi nhánh 500.000 đ 500.000
– Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện 500.000 đ 500.000
GÓI 5: GIẢI THẾ – TẠM NGƯNG CÔNG TY Phí DV Lệ phí Biểu mẫu
– Giải thể, Tạm ngưng công ty 900.000 đ 0 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email taxanhminh@gmail.com
– Giải thể chi nhánh 900.000 đ 0
– Giải thể văn phòng đại diện 900.000 đ 0
– Giải thể kho hàng – cửa hàng 900.000 đ 0

 

<