Bảng giá các dịch vụ

1- DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

∗ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ∗

MIỄN PHÍ THÀNH LẬP CÔNG TY TRONG THÁNG 01/2019

         
Phần I
SỞ KẾ HOẠCH – GIẤP PHÉP – DẤU
LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC
PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ)
TỔNG
A1 Tư vấn thành lập công ty, xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh 100,000 500,000 600,000
A2 Đăng bố cáo trên cổng thông tin 300,000   300,000
A3 Khắc Dấu tròn và thông báo mẫu dấu 500,000   500,000
         
A4 Nộp Hồ sơ thuế ban đầu, nộp tờ khai thuế môn bài, nộp tiền thuế môn bài, đăng ký số tài khoản ngân hàng với Sở Kế Hoạch   500,000 500,000
A5 Nộp công văn xin đặt in hóa đơn, thiết kế mẫu hóa đơn, nộp hồ sơ phát hành hóa đơn   500,000 500,000
Tồng cộng Phần I
900,000
1.500.000
2,400,000
Phần II
CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THUẾ BẮT BUỘC KHÁC
LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC
PHÍ DỊCH VỤ 
TỔNG
B1 Chữ ký số FPT 3 NĂM (token) 2,500,000 0 2,500,000
B2 Ký quỹ mở tài khoản ngân hàng 1,100,000 0 1,100,000
B3 Đóng thuế môn bài: 2.000.000đ/năm (Vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống); 3.000.000đ/năm (Vốn điều lệ trên 10 tỷ ) 2,000,000 0 2,000,000
B4 Mua hoá đơn GTGT: 1. Giấy:…………..            300,000 0            300,000
2. Điện tử:……………(Tham khảo bảng giá theo số lượng)
Tồng cộng Phần II
5,900,000
0
5,900,000

Tồng cộng Phần I+II

6,800,000

1,500,000

8,300,000

         
         

2- DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ

     
A
GÓI 2: DỊCH VỤ KẾ TOÁN – BÁO CÁO THUẾ
Phí DV
Lệ phí
Biểu mẫu
1 – Kê khai thuế ban đầu 500.000 đ 0 Liên hệ trực tiếp để có mức phí phù hợp theo từng loại hình và quy mô công ty
2 – Báo cáo thuế 300.000 đ/tháng 0
3 – Dịch vụ Kế toán 500.000 đ/tháng 0
4 – Dịch vụ Quyết toán thuế 300.000 đ/tháng 0
5 – Dịch vụ Hoàn thiện sổ sách 400.000 đ/tháng 0
   
B
GÓI 3: THÀNH LẬP CHI NHÁNH – VPĐD – KHO – CỬA HÀNG
Phí DV
Lệ phí
Biểu mẫu
1 – Thành lập Chi nhánh 500.000 đ 500.000 đ Lệ phí bao gồm Lệ phí Nhà nước 200.000đ và đăng bố cáo 300.000đ. Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email taxanhminh@gmail.com
2 – Thành lập Văn phòng đại diện 500.000 đ 500.000 đ
3 – Thành lập Kho hàng – Cửa hàng 500.000 đ 500.000 đ
4 – Thành lập Điểm kinh doanh 500.000 đ 500.000 đ
C
GÓI 4: THAY ĐỔI GPKD
Phí DV
Lệ phí
Biểu mẫu
1 – Thay đổi tên Công ty 500.000 đ 500.000 đ Lệ phí bao gồm Lệ phí Nhà nước 200.000đ và đăng bố cáo 300.000đ. Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD và Địa chỉ gửi qua email taxanhminh@gmail.com
2 – Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty 500.000 đ 500.000 đ Nếu thay đổi nhiều thông tin thì từ thông tin thứ 2 phí dịch vụ thêm 300.000đ
3 – Thay đổi Ngành nghề kinh doanh 500.000 đ 500.000 đ  
4 – Thay đổi Thành viên – Cổ đông 700.000 đ 500.000 đ  
5 – Thay đổi vốn điều lệ 500.000 đ 500.000 đ  
6 – Thay đổi người đại diện pháp luật – Giám đốc 700.000 đ 500.000 đ  
7 – Thay đổi người đứng đầu chi nhánh 500.000 đ 500.000 đ  
8 – Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện 500.000 đ 500.000 đ  
D
GÓI 5: GIẢI THẾ – TẠM NGƯNG CÔNG TY
Phí DV
Lệ phí
Biểu mẫu
1 – Giải thể, Tạm ngưng công ty 900.000 đ 0 Bạn Scan hoặc Chụp hình GPKD gửi qua email taxanhminh@gmail.com
2 – Giải thể chi nhánh 900.000 đ 0
3 – Giải thể văn phòng đại diện 900.000 đ 0
4 – Giải thể kho hàng – cửa hàng 900.000 đ 0